Nuotekų vandenų dezinfekavimas

Ozono technologijos yra ne tik labai efektyvios net ir smarkiai užterštų nuotekų valymo įrengimuose, tačiau ir ekologiškas sprendimo būdas, nes ozono gamyboje naudojamas oras ir elektra , be jokių kitų cheminių medžiagų. Brangstant chemikalams ir jų transportavimo kaštams tradiciniuose nuotekų valymo įrengimuose , didėja ir jų eksploatavimo kaštai, kurie pritaikius ozonavimą yra sumažinami, nes ozonas yra gaminamas toje vietoje kur ir naudojamas. Kenksmingos medžiagos, kvapai, virusai, bei įvairūs mikroorganizmai sunaikinami oksidacijos dėka be kenksmingų šalutinių produktų, taip pasiekiami daug aukštesni dezinfekuoto nuotekų vandens rezultatai, dėl šitos priežasties ozono technologija lenkia kitas nuotekų valymo technologijas kuriose naudojamos cheminės medžiagos.

Nuotekų valymo įrengimai pastatyti netoli gyvenamųjų rajonų susiduria su nemalonaus kvapo problema, kuri yra lengvai išsprendžiama pritaikius ozonavimo įrengimus. Tačiau pagrindinis šios inovatyvios technologijos pranašumas tai jog galima pasiekti, bet kokį norimą išvalyto nuotekų vandens kokybės laipsnį, kelis kart valant tas pačias nuotekas ir taip kiekviename etape sumažinant priemaišų kiekį, ko negalima pasiekti su tradiciniai valymo metodais.

 

Vanduo iki valymo ir po valymo