Žemės ūkyje

Ozono pritaikymas grūdų apdorojimui

Ozonas dujiniu arba skystu pavidalu dažnai naudojamas perdirbant vaisius ir daržoves patogeninių ir gadinančių mikroorganizmų inaktyvacijai. Ozono panaudojimas maistinių grūdų apsaugai būtų atsakas augančiam susirūpinimui dėl kenksmingų pesticidų naudojimo sandėlių kenkėjų naikinimui. Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, išaugęs vabzdžių atsparumas ir išaugęs vartotojų poreikis grūdams be chemikalų privertė grūdų perdirbėjus ieškoti alternatyvų sandėlių kenkėjų kontrolei. Nustatyta, kad nuolatinis pesticidų naudojimas sutrikdo natūralią biologinės kontrolės gamtiniais veiksniais sistemą, o tai lemia kenkėjų vabzdžių protrūkius, plačiai paplitusį atsparumo vystymąsi, nepageidaujamą poveikį nekenksmingiems organizmams, grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

Ozono naudojimas grūdų apsaugai perspektyvus tiek iš aplinkosauginės, tiek iš ekonominės pusės. Apdorojimas ozonu dažniausiai vykdomas bokštuose ar aruoduose. Ozono difuzija į grūdo vidų priklauso nuo grūdų savybių. Ozonas grūdų pripildytame bokšte gali judėti visomis trimis kryptimis gali judėti skersai arba vertikaliai, veikiamas ozono dujų įtekėjimo greičio ir ozono adsorbcijos grūduose bei galimų reakcijų, kurių metu ozonas skyla. Ozono adsorbcija ir ją sekantis įsiskverbimas į grūdus priklauso nuo kelių vidinių ir išorinių veiksnių – grūdų paviršiaus savybių, mikrobinio užterštumo, vabzdžių buvimo, drėgnumo ir t.t.

Maistinių grūdų grybelinė ar pelėsių tarša yra viena iš svarbiausių problemų, lemiančių grūdų kokybę, kartu su mikroorganizmų padarytais kokybiniais ir kiekybiniais nuostoliais. Mikroorganizmai, esantys ant grūdų ar juose, mažina produktų maistinę vertę ir gamina metabolitus (pvz., mikotoksinus), kurie kelia pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai. UAB „Ozono centras“ gaminamu ozonatorių pagalbą ūkininkai veiksmingai naudoja ozoną apdorojant ir sandėliuojant grūdus, naikinant mikotoksinus ir nepageidaujamą mikroflorą (grybus ir pelėsius) grūduose ir jų produktuose.

Ozonas pasižymi išskirtiniais pranašumais grūdų apdorojimui ir yra potenciali žalesnė alternatyva įprastiniams nuodams.