Apie įmonę

UAB „Ozono centras“, darbuotojai jau daugelį metų kuria bei gamina ozonatorius, bendradarbiaudami su mokslininkais atlieka mokslinius tyrimus dėl ozono pritaikymo, sukūrė efektyvias ozono dujų fungicidinių savybių praktines pritaikymo metodikas įvairiose maisto produktų apdorojimo, saugojimo ir perdirbimo srityse. Dėka įmonės darbuotojų ilgametės patirties, atliekant mokslinius tyrimus ir tobulinant pačius ozonatorius, pavyko pagaminti inovatyvius ozonavimo įrengimus, kurie sėkmingai naudojami įvairiuose Lietuvos ir užsienio įmonėse. Įmonė pastoviai investuoja į naujų produktų kūrimą, mokslo tiriamąją veiklą, darbuotojus.

Įmonės strategija:

UAB „Ozono centras” strategija – kurti ir komercializuoti aukštos kokybės ozonatorius bei kitus įrenginius, ruošti praktines ozono pritaikymo metodikas.

UAB „Ozono centras”, vystymo tikslai:

 

– Modernizuoti tyrimų laboratoriją įdiegiant naujas technologijas.
– Išplėsti atliekamų tyrimų spektrą.
– Mokslininkų teorines žinias panaudoti kuriant prototipus bei galutinį produktą.
– Sumažinti kuriamų ozonatorių savikainą bei gerinti techninius parametrus, didinti panaudojimo ir pritaikymo universalumą.
– Tirti įvairių ozonatorių parametrus, pateikti panaudojimo metodiką kiekvienai pritaikymo sričiai bei nustatytį ozonatorių galingumo ir sudedamųjų dujų/ skysčių poreikius ir sudėtį.
– Kurti naujas efektyvias šiuolaikiškas vandens ir oro ozonavimo technologijas, pakeičiančias chemines priemones žalingas žmogui ir aplinkai.
– Naujų inovatyvių produktų pasiūla potencialiems klientams.