MTTP infrastruktūros vystymas

Projektas „MTTP infrastruktūros vystymas bendrovėje UAB OZONO CENTRAS“ (sutarties Nr. S-VP2-1.3-ŪM-03-K-04-005) buvo finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT+“. Projekto bendra investicijų suma siekė per 0,61 mln. Lt, iš kurių 0,43 mln. Lt buvo skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Ozono centras“ specializuojasi aukštos kokybės inovatyvių ozonavimo technologijų ir įrengimų kūrime ir jų komercializavime. Atliekant mokslinius tyrimus ir tobulinant ozonatorius gaminami ozonavimo įrengimai, kurie sėkmingai naudojami įvairiuose Lietuvos ir užsienio įmonėse. Bendrovė aktyviai investuoja į naujų produktų kūrimą, mokslo tiriamąją veiklą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.