NAUJIENOS

Plačiau

OZONATORIAI

Įvairios paskirties ozonatoriai,
pramonei, bučiai, verslui.Plačiau

MOKSLAS APIE OZONĄ

Grūdų saugojimas
Nuo ko priklauso grūdų laikymas
Ozono panaudojimas bitininkystėje .

Plačiau

PRITAIKYMO SRITYS

Augalininkystė, gyvulininkystė,
nuotekų vandenų dezinfekavime,
vaisių ir daržovių perdirbime.

Plačiau

DARŽOVIŲ PLOVIMAS
OZONU
PRISOTINTU VANDENIUPlačiau